کتاب های ورق زن                     —>

از قابلیتهای کتاب های ورق زن آنست که میتوانید بر روی آن با قلم و یا موشواره رسم نموده و یا بنویسید.

همچنین میتوانید آنرا چاپ نمائید.

با توجه به رزولوشن و کیفیت بالای کتاب ورق زن  میتوان به هر اندازه آن را زوم کرد بدون اینکه کیفیت  پائین بیاید.

همچنین با توجه به خصوصیت ورق زن بودن کتاب حس کار با کتاب واقعی به دانش آموز دست می دهد.

آیکونهایی در صفحه در نظر گرفته شده است که با انتخاب هر کدام میتوان کارهای مورد نظر را انجام داد.